+358452648580 jussipllnp@gmail.com

Rolfing® Structural Integration

Rolfing on kokonaisvaltainen manuaalisen käsittelyn- ja liikeohjauksen menetelmä, jossa perusajatuksena on saattaa keho parempaan suhteeseen painovoiman kanssa. Tähän pyritään vaikuttamalla ns. ”painovoimajärjestelmään”, jonka avulla keho löytää kevyemmän pystyasennon ”automaattisemmin” riippumatta niinkään tahdonalaisesta asennon hallinnasta. Painovoiman linjan kulkiessa oikeassa suhteessa kehon asentoon, tulee painovoimasta jopa pystyasentoa helpottava tekijä vähentäen tarvetta ponnistelulle ryhdin ylläpitämiseksi.

Pystyasento on kehomme oletusarvo, jota tulee kunnioittaa, vaikkei seisominen olisikaan asiakkaan sen hetkistä todellisuutta. Samaan ”painovoimajärjestelmään” vaikuttaminen ja sen huomioiminen ovat avainasemassa luodessamme edellytyksiä erilaisten vaivojen vähentymiselle. Kehossamme on käynnissä jatkuva ”liikkeen virta” kehon pyrkiessä terveeseen ja kivuttomaan tilaan. Joskus kuitenkin kielteinen stressikompensaatiotapahtumasarja ottaa vallan, johonka Rolfingissa puututaan pyrkimyksenä ohjata sitä takaisin oikeaan suuntaan ikään kuin luomalla patoja jokeen.

Ihmiskeho on adaptoituva organismi, jonka nykytila on seurausta siitä, miten olemme reagoineet ympäristön vaikutukseen. Se, kuinka koemme ympäristön ja tilan, jossa liikumme määrittää sitä, miten kehomme vastaa ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin muokkaamalla sen rakenteessa olevia tekijöitä sekä hermoston liikemalleja. Toisin sanoen on saatava aikaan muutoksia myös aistihavainnoissa, joiden pohjalta keho koordinoi sen valmiutta ympäristöstä tulevia haasteita kohtaan. Tähän vaikuttaa myös tunnepuolen seikat sekä traumahistoria, jotka tulee huomioida mahdollisina vaikuttavina tekijöinä kehon tilan muuttumiselle.

Rolfingissa manuaalisella käsittelyllä pyritään antamaan oikeanlaisella kosketuksella informaatiota automiseen (tahdosta riippumattomaan) hermostoon, jonka pohjalta hermosto alkaa säätelemään lepojännitystä asentoa ylläpitävissä rakenteissa. Kehon rakenteita yhdistävällä sidekudoksella on tässä merkittävä rooli sen sisältämien sensoristen (tunto-) hermopäätteiden ja refleksielimien vuoksi, jotka välittävät tietoa hermostoon.

Kehotietoisuuteen vaikuttavalla liikeohjauksella taas pyritään muuttamaan orientaatiota, eli sitä kuinka keho reagoi ja mukautuu ympäristön ärsykkeisiin aistihavaintojen kautta. Lähestymistapa valitaan ensisijaisesti rajoittavan tekijän mukaan; eli riippuen siitä, onko kyseessä kehon rakenteessa oleva rajoittava tekijä vaiko puutteellisuus siinä, miten keho reagoi ympäristöönsä hieman laajemmassa kontekstissa. Molempia menettelytapoja kuitenkin usein yhdistellään hoitokerran aikana.

Rolfingille keskeistä on auttaa valjastamaan käyttöön jo olemassa olevaa potentiaalia. Toisin sanoen siirrämme mielellämme huomion epäkohdista siihen hyvään, mitä asiakkaalla on ongelman olemassa olonkin hetkellä. Nimenomaan siinä piilee voimavara kielteisten oireiden ja ongelmien muuntamiselle!

10. hoidon sarja

Monille Rolfingista kuulleille 10. hoidon sarja on jokseenkin tuttu käsite. Kyse on systemaattisesta hoitosarjasta, jossa kullakin hoitokerralla on oma teemansa. Seitsemällä ensimmäisellä hoitokerralla käsitellään kullakin eri alueita kehosta. Kolmella viimeisellä taas integroidaan, eli työstetään niitä tekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa aiemmin hoitosarjasta aikaansaatuja muutoksia realisoitumasta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kaikissa hoidoissa yhdistyy tarpeen mukaisesti niin manuaalinen käsittely kuin myös kehotietoisuuteen vaikuttava ohjaus. Vaikka hoitosarjan yksittäisillä hoidoilla onkin ennalta määrätty teemansa, niin muodostuu hoidoista ja hoitosarjasta jokaiselle henkilölle kuitenkin omanlaisensa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Yhdellä hoitokerralla valmistellaan kehoa seuraavaa hoitoa varten ja kyseessä onkin ikään kuin yksi suuri hoitokerta, joka on jaettu 10. pienempään osaan. Tällöin hoitosuhteen päätavoitetta ei ole tarkoituksenmukaista asettaa yksittäiselle hoitokerralle, vaan hoitosarjan jälkeiselle jaksolle. Tärkeää onkin keskittyminen kullakin hetkellä tapahtuville muutoksille uteliaisuudella ilman ennakko-odotuksia ja näin ollen ymmärtää prosessia, jonka keho (ja ihminen) joutuu käymään läpi tiettyjen perustavanlaatuisten muutosten tapahtumiseksi.

Asiakkaan aktiivinen osallistuminen on tärkeää, sillä hoitosarjan toivottu vaikutus tapahtuu usean eri kanavan, myöskin tietoisen oppimisen kautta. 10. hoidon sarja on eräänlainen kehotietoisuuskoulu, jossa apua kehon vaivoihinkin haetaan ensisijaisesti luomalla edellytykset, joilla painovoima toimii eduksemme. Tavoitellaan toisin sanoen koko kehon laajuista parempaa tasapainoa, jonka avulla keho voi ”keskustella” ympäristönsä kanssa tehokkaammin.

10. hoidon sarja opettaa prosessilähtöistä asennetta, mutta toisaalta myöskin edellyttää sitä asiakkaalta. Vaikka 10. hoidon sarja onkin se, mistä Rolfing perinteisesti tunnetaan, ei se ole kuitenkaan ainoa tapa toteuttaa menetelmää. Suurin osa asiakkailleni tekemistäni hoidoista ovatkin erillään 10. hoidon sarjasta. Toisille se ei heidän nykytilanteessa ole ihanteellistakaan. Lähtötilanne ja se, mitä hoitosuhteelta toivotaan määrittävät valittua lähestymistapaa.

10. hoidon sarjaa voidaan käyttää myös yksittäisiin vaivoihin avun saamiseksi, mikäli kyseisistä vaivoista eroon pääsemistä rajoittavat tekijät löytyvät kehon laajemmista vuorovaikutussuhteista. Yleisesti ottaen kyseessä on kuitenkin menettely, jolla kehosta tehdään mukautumiskykyisempi ympäristön asettamia haasteita kohtaan, milloin ei vain paranneta vaivoja vaan aukeaa myös ennen kokemattomia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen kehittymisen suhteen!

+358452648580

jussipllnp@gmail.com

Vastaanotto sijaitsee Helsingin Malmilla Terapiatila Toivossa, osoitteessa Malmin Raitti 17 A (2. kerros), 00700 Helsinki.

Rolfing/Somatic Experiencing 85€ (sis. Alv 24%).

Somatic Experiencing Skype-sessio 55€ (sis. Alv 24%)

hieronta 75€                                                                                                                                                                               

 

Hoitoihin varataan aikaa 1,5 h asiakasta kohden. Peruutus maksutta kahta päivää ennen sovittua aikaa. Edellisenä päivänä peruutetuista ajoista veloitetaan 50% sovitun hoidon hinnasta ja samana päivänä peruutetuista ajoista tai tulematta jättämisistä veloitetaan sovitun hoidon koko summa.

 

Halutessa voin matkustaa myös muualle Suomeen tekemään hoitoja. Tämä luonnollisesti edellyttää tarkoitukseen sopivan tilan käytön mahdollisuutta sekä riittävää osallistujamäärää. Etäisyys ja osallistujamäärä voivat vaikuttaa hinnoitteluun.

Rolfing & Somatic Experiencing 85€ (includes VAT- tax 24%)

Somatic Experiencing Skype-session 55€ (includes VAT- tax 24%)

massage 75€

 

Cancellation free of charge 2 days before scheduled appointment. When cancelling 1 day before the scheduled appointment, half of the price of the service in question will be charged. For cancellations on the day of the scheduled appointment or not arriving to the appointment, the total sum of the service in question will be charged.  

jussipllnp@gmail.com

+358 (0) 45 26 48 580